Information

Felanmälan
Felanmälan skall göras till:
Kontorstid: 0435-66 00 98
Vid akuta ärende efter kontorstid: 070-676 67 65

Hyran
Hyra skall betalas i förskott och erläggas senast sista vardagen före varje kalendermånads början.

Kvittering
Nycklar, taggar och Tv-boxar måste kvitteras ut. Hyresgästen blir ersättningsskyldig om något som är utkvitterat tappas eller har gått sönder på grund av åverkan.

Lägenhetsbyte
För att få hyra ut i andra hand behövs tillstånd från oss.

Parkeringsgarage

 • När garageporten har passerats är det viktigt att stanna till och vänta tills porten går ner.
 • Mopeder och cyklar är förbjudna i garaget.
 • Det är inte tillåtet att parkera bil i garaget vid bensin- eller olje- läckage.
 • Rökning i garaget är absolut förbjuden
 • Det är inte tillåtet att tvätta bilen eller utföra reparationer i garaget.

Porttelefon
Porttelefonnummer: 0435-711392
Hyresgästen måste meddela oss vilket telefonnummer som skall kopplas till porttelefonen. Oftast är det den fasta telefonen i lägenheten, men det går också bra med mobiltelefon. Bara 1 telefon/lägenhet. Samtalet kostar ingenting för hyresgästen.

Ex. 1 När någon står nedanför entrén och ringer på sin mobiltelefon och vill komma in. Då ringer hyresgästen 0435-711392 (sätt numret på snabbval) Låt det gå 2 signaler, lägg på luren. Då öppnas entrén i 3 sekunder.

Ex. 2 När hyresgästen vet att det skall komma folk vid en viss tid. (ex 19.00) Då kan hyresgästen ringa 0435-711392 kl 18.45 och låta det gå 4 signaler, lägg på. Gästerna slår de 4 sista siffrorna på hyresgästens inprogrammerade *telefonnummer på porttelefonen och entrén öppnar sig. Denna funktion fungerar i 45 minuter efter det att hyresgästen har ringt sina 4 signaler.Ring eller maila ert telefonnummer som ni vill ha kopplat till porttelefonen till: 0435-660098 eller info@klippancentrum.se

Sophantering
Det är sopsortering som gäller i våra fastigheter. Ni måste vara noga med detta. För allas trevnad måste ni hålla rent i miljöstationen. För mer information kan ni läsa i foldern som ni får med de bruna matavfalls påsarna av vakmästaren. Är påsarna slut, kontakta vaktmästaren.
Obs! Stora saker, möbler, elartiklar eller annat som inte hör hemma i miljöstationen måste ni själva lämna på återvinnings stationen i Klippan.

Störningar
Vi vill att alla skall trivas. Därför är det viktigt att visa hänsyn grannar emellan. Emellertid kan det förekomma störningar i form av hög musik, fester och bråk. Vad gör man? Det första man bör göra är att kontakta den som stör och vänligen påtala problemet. Ofta rör det sig om rent oförstånd. Detta löser oftast problemet. Känns det inte bra att kontakta din granne själv eller om det inte hjälper/störningarna upprepas – kontakta kontoret. Det är viktigt att vi alltid får veta vad som hänt.  Vi bryr oss om våra hyresgäster och vill därför snabbt åtgärda problemet. Vi som hyresvärd accepterar inte störningar i våra fastigheter.

Säkerhet
Åby 2, Storgatan/Järnvägsgatan 31 har larm kopplat till Securitas. Videoövervakning och ett passersystem (taggar istället för nycklar). Om ni ser eller hör något som känns fel/otryggt måste ni omedelbart kontakta oss.
Ni måste omedelbart meddela oss om ni har tappat en tagg, för allas säkerhet.

Tvättstugan
Det är digital bokning av tvättstugorna. Det innebär att man bara kan komma in med den taggen som man har bokat tiden med. Städning av tvätt- stugor och torkrum är mycket viktigt för allas trevnad.

Städregler i tvättstugor och torkrum. Efter varje avslutat tvättpass så skall:

 • tvätt och sköljmedelsfacken rengöras
 • Maskinernas ovansidor torkas av med en våt trasa
 • Filtret i torktumlaren rengöras från damm
 • Golven sopas och våt-torkas. Glöm ej torkrummet!

För att tvätten skall hinna bli torr i torkrummen får ni inte hänga tvätten för nära varandra och inte närmare än 1,5 meter ifrån fläkten.

Andra saker som är viktiga att tänka på:

 • Se till så att fickorna är ordentligt tömda på små saker som t.ex. mynt, skruvar, topps och annat.
 • BHar med stål bygel måste tvättas i en tvättpåse. Bygeln har en förmåga att lossna, och fastna i maskinen! Detta kan göra att tvättmaskinen går söner!
 • Ställ tillbaks tvättkorgen till tvättstugan om du har använt den i torkrummet!
 • Var aktsam om mangeltyget!
 • Lämna tvättstugan i det skick som du själv vill finna den i.

Var snäll och meddela oss omgående om det inte är städat innan eran tid.
Daniel (vaktmästaren) kan på plats visa hur man bokar tvättider.
OBS! Städar man inte efter sig kommer vi att debitera städningen vid nästa hyresavisering.

Uppsägning
Uppsägning skall alltid ske skriftligen. Uppsägningstiden är 3 månader och gäller från kommande månadsskifte och tre månader framåt.

Vid Utflyttning

 • Lägenheten skall lämnas väl rengjord. Om inte städningen kan godkännas vid flyttningen kommer omstädning att debiteras.
 • Utrustningsdetaljer som hör till lägenheten skall vara kvar. Är något oklart ring fastighetsskötaren.
 • Besiktning av lägenheten skall göras enligt tidigare överenskommelse – när lägenheten är städad och tömd.
 • Alla nycklar till lägenheten samt brickor för allmnänna utrymmen skall lämnas tillbaka, även sådana som ni själva anskaffat.
 • Skador som inte går att anse som normalt slitage måste ersättas i samband med flyttningen.
 • Bortkörning av grovsopor, möbler och liknande som kastas vid avflyttning ombesörjes ej av oss.
 • Kom ihåg att säga upp ditt elabonnemang avseende hushållsel.
 • Checklista för städning kan du snart ladda ner här.

Vid Inflyttning
Övertag av nycklar samt deltagande vid besiktning sker efter överenskommelse. Kontakta oss några dagar före så vi kan bestämma tid. Glöm ej att anmäla nytt elabonnemang för din hushållsel.

Tänk på att

 • Du behöver ha en hemförsäkring även när du hyr din bostad.
 • Hålla tvättstugan ren och prydlig för allas trevnad.
 • Gemensamma utrymmen inte är någon förvaringsplats utan skall hållas fria.
 • Cyklar skall stå på avsedd plats.
 • Betala hyran i tid så du slipper påminnelse/ krav- avgiften
 • Du är alltid välkommen att kontakta oss om det är något du undrar över.
 • Rökning är förbjudet i våra fastigheter. Om ni har rökt i lägenheten så kommer ni att själv få betala för sanering av lägenheten.
 • På balkonger/uteplatser får det ej förvaras saker som kan blåsa bort.
 • Det är förbud på att sätta upp paraboler utanför lägenheten.
 • Det är ej tillåtet att själv ställa in ventilationsdonen i kök och badrum.
 • Tycker ni att det inte fungerar som det skall med ventilationen, var vänlig och kontakta oss.

 


Personuppgifter-GPDR

Information om behandling av personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e­post adresser.

Personuppgiftsansvarig
Bostadsföretaget Klippancentrum Fastighets AB, Järnvägsgatan 1, 274 34 Skurup, Org nr: 556686-0424 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

När du ställer er i vår bostadskö
Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö. Om du inte önskar stå kvar i kön kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

När du erbjuds en bostad hos oss
När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boen­ den och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna. Om du erbjuds ett särskilt boende eller gruppboende kommer vi att hämta in beslut från social­ nämnden. Om du erbjuds en studentbostad kommer vi att behandla antagningsbesked och kårmedlemskap eller andra intyg som styrker att du kommer att studera under hyrestiden. Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. Om du blir nekad en lägenhet hos oss på grund av att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara dina personuppgifter i tre månader efter av­ slagsbeslutet.

Under hyresförhållandet
När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver.

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du bor i en studentbostad kommer vi till exempel att kon­ trollera att du studerar. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgifts­biträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett in­ kassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighets beslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

När hyresförhållandet är slut
Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som till exempel hyresavtalet, beslut från socialnämnd och studieintyg. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

Dina rättigheter
Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (data­ portabilitet).

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsyns­ myndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskydds­ förordningen.